+421 948 974 214

Cenník

Cenník je platný od: 01.01.2023

* cena 3 a viac nocí, na dopyt, kontaktujte prosím recepciu na čísle +421 948 974 214 alebo e-mailom: recepcia@ubytovnamlyn.sk

Ubytovňa má 2, 3, 4 posteľové izby. Máme dva typy cien a to podľa dĺžky pobytu, ubytovania. Cena krátkodobého ubytovania za osobu na lôžku a noc je 14,50 € vrátane DPH + 0,50 € mestský poplatok daň z ubytovania. Cena dlhodobé ubytovania za osobu na lôžku a noc je 10 € vrátane DPH + 0,50 € mestský poplatok daň z ubytovania.

Od dane je oslobodená:

a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a sprievodca

b) fyzická osoba do 18 rokov veku a fyzická osoba staršia ako 70 rokov,

c) fyzická osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia,

d) fyzická osoba s udeleným azylom alebo s poskytnutou doplnkovou ochranou,

e) fyzická osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech hlavného mesta na podporu plnenia jeho úloh

Ubytovací poriadok / Reklamačný poriadok

Preložiť