Cenník

Cenník je platný od: 01.06.2019

*Cena nezahŕňa mestský poplatok vo výške 0,50 € na osobu / noc.

**Cena zahŕňa mestský poplatok vo výške 0,50 € na osobu / noc.

Od dane je oslobodená:

a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a sprievodca

b) fyzická osoba do 18 rokov veku a fyzická osoba staršia ako 70 rokov,

c) fyzická osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia,

d) fyzická osoba s udeleným azylom alebo s poskytnutou doplnkovou ochranou,

e) fyzická osoba, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech hlavného mesta na podporu plnenia jeho úloh

Ubytovací poriadok / Reklamačný poriadok